За нас

Овощен разсадник


Кои Сме ние

Гордеем се с успешно изпълнени проекти по ПРСР 2007-2013 както и сключени договори към 2015г. Под ръководството на дипломиран агроном с дългогодишен стаж изготвяме технологични карти и цялостни проекти по Мярка 4.1 от ПРСР2014-2020 и консултации към тях. Създаване на трайни насаждения. Обезпечени сме с необходимата техника и работна сила за създаване на Вашите градини.


Сертификати

ovoshten-razsadnik
ovoshten-razsadnik2