Нашите услуги

Изготвяне на проекти по ПРСР 2014-2020

Създаване на трайни насаждения от подготовката на терена до засаждането на градината

Съвети свързани с избора на дървета за Вашата градина

Съвети свързани с агро-технически мероприятия

Цялостни решения по Мярка 4.1