Редхейвън-25.07-02.08

Дърво: умерен растеж

Цъфтеж: средно ран, изобилен

Опрашители: самоопрашващ се сорт

Плодове: едри кълбовидни, без връх