Ван-20 дни след Бигаро Бюрла

Дърво: средно растящо много родовито

Цъфтеж: средно ран

Опрашители: Бинг, Наполеин, Бигаро Бюрла

Плодове: едри тъмночервени с къса и дебела дръжка