Ранна едра череша: 20-30 .05
Дърво: силно растящо
Цъфтеж:ран
Опрашители: Бигаро Бюрла, Наполеон
Плодове: средно едри тъмночервени до черни