Регина: 28-30 дни след Бигаро Бюрла

Дърво: здрав, компактен растеж, високи добиви

Цъфтеж: средно късен до късен

Опрашители: Сънбърст, Шнайдерова късна хрущялка

Плодове:едри до много едри червеникаво-кафяви, ароматни