Сънбърст: 20 дни след Бигаро Бюрла

Дърво: ранно плододаване, сравнително високи добиви

Цъфтеж: късен

Опрашители: самофертилен сорт, универсален опрашител за едновременно растящи с него сортове

Плодове: много едри тъмночервени с много добри вкусови качества