Грени Смит

Срок на зреене: 20-30.10

Цъфтеж: средно късен

Опрашители: Мелроуз, Флорина, Молис Делишъс